Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu » Tài liệu giảng dạy

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn Thể dục năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
MÔN THỂ DỤC CẤP THCS  NĂM HỌC  2016 - 2017
----------&----------
Để triển khai Nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Thể dục cấp THCS một số nội dung sau:
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Đảm bảo 100% các lớp học môn Thể dục nội khoá 2 tiết/tuần theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các trường tự chủ việc xây dựng Kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 37 tuần( HKI: 19 tuần & HK II : 18 tuần) đảm bảo thời gian kết thúc KH I, kết thúc năm học thống nhất toàn Thành phố.
- Các trường có thể thống nhất một số môn dạy tự chọn phù phợp với xu hướng phát triển của địa phương và Thành phố có sự kế thừa của năm học trước;
- Bộ môn Thể dục của từng trường trên cơ sở định hướng của Bộ, Sở tự xây dựng Kế hoạch giảng dạy, phân phối chương trình chi tiết. Kế hoạch này phải được BGH duyệt và báo cáo phòng GD ĐT duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh, kiểm tra.
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại công văn số 4325/BGD ĐT-GDTrH ngày 01/09/2016 của Bộ  và Công văn số 3337/S GDĐT – GDT rH ngày 06/09/2016 của Sở.
Hoạt động ngoại khoá
- Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi( hoặc bài thể dục nhịp điệu, bài dân vũ do giáo viên của trường biên soạn). Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên đưa vào phần khởi động trong  các giờ học thể dục chính khóa  trong suốt năm học. Khi kết thúc buổi tập giáo viên( hoặc cán sự thể dục) điều khiển học sinh hô khẩu hiệu:
+ Rèn luyện thân thể: Đẩy mạnh học tập
+ Rèn luyện thân thể: Bảo vệ tổ quốc
+ Rèn luyện thân thể: Kiến thiết đất nước
+ Thể dục  - Khỏe
- Chỉ đạo các trường có điều kiện, trường học hai buổi ngày thành lập các CLB TDTT: Bóng bàn, Bóng rổ, Cầu lông, Đá cầu, Võ, Cờ tướng, Cờ vua, Dansport cho học sinh tập luyện ngoại khóa,... Kinh phí để duy trì hoạt động của các CLB TDTT này có thể sử dụng nguồn kinh phí được xã hội hóa để mua sắm thiết bị dụng cụ tập luyện, trả tiền cho Giáo viên, HLV huấn luyện.
- Danh sách đăng ký thi đấu theo các công văn chỉ đạo trong năm học của các đơn vị phải gửi theo đúng lịch BTC đã qui định và các đơn vị phải thực hiện tốt Chỉ thị 15/2002/CT - TTg  ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao. Các  trường cử VĐV đi thi đấu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhân sự của đơn vị mình.
Đảm bảo các qui định về chuyên môn
- Hồ sơ chuyên môn:
+ Cá nhân: Kế hoạch cá nhân; Kế hoạch dạy học( đã được BGH phê duyệt); Sổ báo giảng; Giáo án(có thể soạn giáo án trên máy tính và được phép sử dụng giáo án cũ có sự kế thừa, bổ sung kiến thức mới); Sổ điểm cá nhân; Sổ đánh giá xếp loại thể lực học sinh...
+ Đối với nhóm trưởng: Kế hoạch hoạt động công tác GDT C năm học; Sổ sinh hoạt tổ; nhóm chuyên môn; Sổ dự giờ…
- Qui định 100% giáo viên lên lớp phải mặc trang phục thể thao.
- Đảm bảo tốt chế độ cho giáo viên đứng lớp giảng dạy môn Thể dục theo Quyết định số 51/QĐ – TTg, ngày 16/11/2012 qui định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.
- Qui định trong giờ học thể dục 100% học sinh phải đi giày thể thao; khuyến khích các trường mặc đồng phục thể thao.
- Không xếp giờ dạy thực hành môn TD vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều. Với các trường khó khăn về sân tập có thể bố trí giờ Thể dục trái với buổi học văn hoá và có thể xếp 2 tiết liền để tiện cho việc mặc đồng phục thể thao của học sinh khi tập luyện.
- Các trường tìm cách khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất: sân bãi, dụng cụ tập luyện, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà thể chất, các đồ dùng, thiết bị dạy học được cung cấp và tự tạo các dụng cụ TDTT đơn giản, đa dạng, phù hợp với yêu cầu giáo dục và điều kiện thực tế của từng trường.
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn tuyệt đối trong tập luyện.Cần lưu ý tới các trường hợp đặc biệt về sức khoẻ của học sinh(các bệnh mãn tính, cấp tính có nguy cơ bột phát liên quan đến vận động).Vận dụng linh hoạt việc đánh giá xếp loại đối với đối tượng này.
- Các trường bố trí 100% giáo viên chuyên trách để dạy môn Thể dục, tuyệt đối không bố trí giáo viên trái môn để giảng dạy môn Thể dục.
 2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; tránh tình trạng yêu cầu học sinh tập luyện với khối lượng và cường độ quá cao. Giáo viên phải bám vào chuẩn kiến thức, kỹ năng để tổ chức hợp lý cho học sinh tập luyện cá nhân hoặc nhóm phù hợp giới tính, năng lực, tố chất, không gây căng thẳng, tạo được hứng thú cho học sinh khi tham gia tập luyện, luôn động viên khích lệ các em để giờ học đạt hiệu quả cao.
- Triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc“ Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ học tập với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”, một số biện pháp đổi mới dạy học:
+ Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống;
+ Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học;
+ Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề;
+ Vận dụng dạy học theo tình huống và tích hợp liên môn;
+ Vận dụng dạy học định hướng hành động;
+ Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý, hiệu quả.
+ Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo;
+ Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn;
+ Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh.                                                                                                    
- Việc thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cần bám sát vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh theo Quyết định số 58/2011/TT – BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về việc Ban hành Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS . Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, hoạt động giáo dục của mỗi học sinh ở mỗi lớp học, cấp học trong bối cảnh hiện nay cần phải:
+ Phải đánh giá được các năng lực khác nhau của học sinh;
+ Đảm bảo tính khách quan;
+ Đảm bảo sự công bằng;
+ Đảm bảo tính toàn diện;
+ Đảm bảo tính công khai;
+ Đảm bảo tính giáo dục;
+ Đảm bảo tính phát triển.
- Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nề nếp. Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra thể lực học sinh theo quyết định số 53/2008/ QĐ - BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GD ĐT qui định về đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, nghiên cứu khoa học
- Đảm bảo 100% GV lên lớp có giáo án mới hoặc bổ sung theo hướng đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS.
- Các phòng GDĐT tổ chức tốt việc tập huấn về nội dung: Mô hình trường học mới; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS... với GV trên tinh thần sát chuyên môn, sát người, sát việc và trực tiếp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng GV về chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp.
- Tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ GV cốt cán môn học trong các nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT- GDT rH ngày 31/10/2014 của Sở.
- Giữ vững nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, trọng tâm là tổ chức nghiên cứu bài học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS và xây dựng các chủ đề dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
- Các phòng GDĐT dành ít nhất 01 “ngày chuyên môn”/ tháng để tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường các hoạt động giúp HS vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Tổ chức tốt các chuyên đề, tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu đổi mới dạy học. Các hoạt động chuyên đề cần tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn trong việc giảng dạy các bài khó, tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS.
- Các phòng GDĐT xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng và tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Nâng cao ý thức tự bồi dưỡng và vận dụng kiến thức trong quá trình bồi dưỡng vào thực tế. Khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các đề tài NCKH để nâng cao năng lực chuyên môn. Tích cực tham gia viết và phổ biến SKK N, tự làm đồ dùng dạy học. Chú ý về bố cục, sự khoa học của các bản SKK N (theo hướng dẫn của phòng KHCN – Sở GDĐT), tập trung hướng nghiên cứu vào các vấn đề, các bài dạy khó để góp phần giải quyết những vướng mắc về chuyên môn và có thể phổ biến rộng rãi. Khâu xét duyệt cần nghiêm túc, tránh qua loa, thành tích. Khi gửi lên Hội đồng khoa học ngành, cần chỉnh sửa theo góp ý của người chấm (cấp quận, huyện, thị xã) để đảm bảo chất lượng và sự minh bạch (tác giả có cam kết không sao chép) của các bản SKKN.
4. Tăng cường quản lí đội ngũ GV, đổi mới công tác quản lí
- Nhà trường chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu GV mônThể dục. Tăng cường công tác kiểm tra để điều chỉnh những sai sót, lệch lạc, nhất là việc xây dựng và thực hiện tự chủ về kế hoạch giáo dục và kế hoạch dạy học của  môn;biến quá trình kiểm tra thành tự kiểm tra, tự đánh giá của GV trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
- Phòng GDĐT quan tâm, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ GV cơ hữu của các trường ngoài công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy tính năng động, sáng tạo các mô hình của loại hình trường này.
Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các trường; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá môn Thể dục.
Thực hiện Sổ điểm điện tử trong toàn cấp học. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của GV, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của HS.
5. Triển khai thực nghiệm mô hình Trường học mới Việt Nam đối với một số lớp 7 của 09 trường THCS thuộc các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Bắc Từ Liêm và các lớp 6 theo thực tế đã đăng kí và được phê duyệt của các quận, huyện, thị xã. Vận dụng sáng tạo mô hình này trong thực tiễn giảng dạy và đánh giá (theo hướng dẫn của Bộ GDĐT).
 

 
 
 
 
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn Thể dục năm học 2016-2017
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu giảng dạy
Gửi lên:
24/02/2017 23:52
Cập nhật:
24/02/2017 23:52
Người gửi:
thcsnguyentrai-hd
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
54.50 KB
Xem:
1235
Tải về:
38
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

PGD Hà Đông 04

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn các bộ môn năm học 2016-2017

Thời gian đăng: 19/02/2017

DHTH

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học Năm học 2016 - 2017

Thời gian đăng: 19/02/2017

VDKT

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017

Thời gian đăng: 19/02/2017

130/KH-BCĐ

Kế hoạch 130/KH-BCĐ v/v tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/06/2017

06/KH-CĐGD

Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thời gian đăng: 24/02/2017

SGD ĐT HN

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Thời gian đăng: 28/03/2017

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay548
  • Tháng hiện tại30,047
  • Tổng lượt truy cập1,270,067
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây