Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2021-2022

Thứ bảy - 03/07/2021 08:57

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:
 

        UBND QUẬN HÀ ĐÔNG  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
       -------------------------
                     Số 98/KH-THCSNT             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập Tự do Hạnh phúc

      -------------------------

                                                                           Hà Đông, ngày 1 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022


    Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 8/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống quốc dân; số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
     Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT;
   Căn cứ Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;
     Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

      Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục của phường NguyễnTrãi giai đoạn 2020-2025; thực trạng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2021 trên địa bàn phường Nguyễn Trãi.
     Trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
2. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
3. Tất cả học sinh đang cư trú trên địa bàn phường Nguyễn Trãi trong độ tuổi, đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh trường THCS, có nguyện vọng đều được vào học lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Nguyễn Trãi.
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển.
III. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Đối tượng
- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú tại phường Nguyễn Trãi.
2. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;
- Các trường hợp khác ngoài quy định phải được Giám đốc Sở GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho phép.
3. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào học lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản phôtô hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú).
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
4. Chỉ tiêu
- Trường THCS Nguyễn Trãi được Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 là 10 lớp với 450 học sinh.
5. Thời gian tuyển sinh:
a. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.
b. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7).
+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
+ Chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
c. Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với trường
a. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường, báo cáo Phòng GD&ĐT Hà Đông.
b. Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và địa phương
c. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trực tuyến của trường.
d. Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường;
e. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, trình Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập.
g. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định.
h. Tổ chức tuyển sinh theo quy định.
2. Đối với thành viên Hội đồng tuyển sinh
a. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các cấp đã đề ra.
b. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký đự tuyển, các quy định về xét tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển khi đã được Phòng GD&ĐT duyệt.
c. Trực tiếp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo (nếu có), thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.
3. Đối với cha mẹ học sinh
a. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định.
b. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
V. LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị
a. CSVC:
- Máy tính quản trị dữ liệu tuyển sinh (Dành cho Hiệu trưởng), tài khoản và mật khẩu quản trị.
- Máy tính hỗ trợ đăng ký trực tuyến cho CMHS (có kết nối Internet)
b. Nhân sự:
- Ban tuyển sinh: Các CBTS được tập huấn về việc hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến, thu và kiểm tra hồ sơ để báo cáo Trưởng ban tuyển sinh.
- Cán bộ hỗ trợ quản trị dữ liệu tuyển sinh: hỗ trợ Hiệu trưởng sử dụng phần mềm để theo dõi, cập nhật và chọn học sinh trúng tuyển.
2. Giai đoạn 2: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến (từ 18/7/2021 đến hết 20/7/2021)
a. Đối tượng: Cha mẹ học sinh (CMHS), cán bộ tuyển sinh (CBTS)
b. Thời gian: từ 18/7/2021 đến hết 20/7/2021.
c. Địa chỉ truy cập: www.tsdaucap.hanoi.gov.vn
d. Chuẩn bị:
- Máy tính có kết nối Internet.
- Mã số và mật khẩu của học sinh.
e. Nhiệm vụ:
- Các thành viên trong Ban tuyển sinh hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
3. Giai đoạn 3: Đăng ký tuyển sinh trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh (từ 23/7/2021 đến hết 28/7/2021)
a. Đối tượng: CMHS, CBTS
b. Thời gian: từ 23/7/2021 đến hết 28/7/2021.
c. Chuẩn bị:
- Danh sách thu hồ sơ của nhà trường
- Phiếu bàn giao hồ sơ khi CMHS đến đăng ký
- Biên bản đề nghị sửa chữa dữ liệu học sinh
d. Nhiệm vụ:
* Cán bộ tuyển sinh:
- Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký.
- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
- Nếu có trường hợp đề nghị đính chính thông tin của học sinh, CBTS lập biên bản và bàn giao cho Trưởng ban tuyển sinh.
- Cuối ngày bàn giao hồ sơ và Danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh.
* Trưởng ban tuyển sinh: Sử dụng phần mềm sổ điểm điện tử để cập nhật dữ liệu tuyển sinh.
4. Giai đoạn 4: Lập danh sách trúng tuyển.
a. Đối tượng: Trưởng ban tuyển sinh.
b. Thời gian: Ngày 1/8/2021.
c. Chuẩn bị:
- Danh sách học sinh trúng tuyển (sau khi kiểm tra hồ sơ).
d. Nhiệm vụ:
- Sử dụng phần mềm sổ điểm điện tử
- In danh sách trúng tuyển
- Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Phòng GD&ĐT (ngày 28/7/2021).
- Trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu
5. Giai đoạn 5: Tiếp nhận và lập danh sách trúng tuyển diện trái tuyến (nếu có)
a. Đối tượng: CMHS, CBTS, Trưởng ban tuyển sinh.
b. Thời gian: Từ ngày 05/8/2021.
c. Chuẩn bị:
- Phương án thu nộp hồ sơ trái tuyến do Phòng GD&ĐT duyệt.
- Danh sách thu hồ sơ của nhà trường.
- Phiếu bàn giao hồ sơ khi CMHS đến đăng ký.
d. Nhiệm vụ:
* Cán bộ tuyển sinh:
- Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký
- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận
- Bàn giao hồ sơ và Danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh
* Trưởng ban tuyển sinh:
- In danh sách trúng tuyển
- Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Phòng GD&ĐT
- Báo cáo về BCĐTS quận (qua Phòng GD&ĐT – thường trực BCĐTS) về công tác tuyển sinh theo lịch.

VI. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Căn cứ diễn biễn của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Nguyễn Trãi.

 

Nơi nhận:
- PGD&ĐT (để b/c);              
- UBND phường Nguyễn Trãi (để b/c);
- Thành viên HĐTS trường (để t/h);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xinh
 
 

Tác giả: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

36/2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

1/9/2021

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG, NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

130A

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

1/9/2021

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 03/11/2021

số 995 PGDĐT

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 30/09/2021

130/KH-BCĐ

Kế hoạch 130/KH-BCĐ v/v tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/06/2017

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay535
  • Tháng hiện tại53,282
  • Tổng lượt truy cập3,307,490

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

quan uy ha dong

flash violet

violympiclogo

ts

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây