Trang nhất » Tin Tức » Thông báo tuyển sinh

Thông tin Tuyến tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020

Thứ ba - 02/07/2019 08:56

Thông tin Tuyến tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020

Thông tin Tuyến tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020
Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • -Số lớp học: 10
  -Số học sinh: 520

Hướng dẫn tuyển sinh:
Tuyến tuyển sinh:
 • Chú thích viết tắt các đối tượng:
 • *DT1: Học sinh có Hộ khẩu thường trú và Nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường
 • *DT2: Học sinh có Hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng Nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường
 • *DT3: Học sinh có Nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng Hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường
 • -Bùi Bằng Đoàn__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Trưng Trắc__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Trưng nhị__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Hoàng Hoa Thám__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Lê Hồng Phong__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Lê Lợi__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Nguyễn Trãi 1__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Nhuệ Giang__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Nguyễn Huệ__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phan Bội Châu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Quang Trung__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tản Đà__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 13__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Trần hưng Đạo__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Bà triệu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Cảnh sát biển__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Đinh Tiên Hoàng__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Hoàng Diệu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -phố Lê Lai__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Lê Quý Đôn__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố lương văn can__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -phố Tô Hiệu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Hoàng Văn Thụ__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Khối 11__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 10 (TT Hưu trí, TT truyền hình)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 1 Bùi Bằng Đoàn (từ số 02 đến số 30)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 1 Bùi Bằng Đoàn (từ số 01 đến số 25)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 4 Bùi Bằng Đoàn (từ số 32 đến số 48)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 1 Nguyễn Trãi __phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 1 Nhuệ Giang__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 15 Nhuệ Giang__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 1 Tô Hiệu 1 (từ số nhà 04 đến số nhà 28)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 1 Tô Hiệu 2 Ngõ 2__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 5 Tô Hiệu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 6 Tô Hiệu ngõ 8 (ngách 2, ngách 4) __phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 6 Tô Hiệu (từ số nhà 90 đến số nhà 98)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 6 Tô Hiệu ngõ 8 (nghách 6, ngách 8, ngách 10)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 7 Tô Hiệu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 8 Tô Hiệu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 14 Tô Hiệu (từ số nhà 105 đến số nhà 119) __phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 15 Tô Hiệu ngõ 1__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 15 Tô Hiệu (từ số nhà 03 đến số nhà 25)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 2 Tản Đà (ngõ 2, ngõ 4, ngõ 6)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 5 Tản Đà (ngõ 1 Tản Đà, TT Thương binh và TT Ủy ban dân số KHHGĐ)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 5 Tản Đà (ngõ 8, ngõ 10)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố Trưng Nhị ( từ số 19 đến số 48)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 3 Lê Lợi (từ số 01 đến số 57; từ số 02 đến số 70)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 4 Lê Lợi ( từ số 65 đến số 83, từ số 74 đến số 90)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 5 Lê Lợi ( từ số 96 đến số 112)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 9 Lê Lợi (từ số 118 đến số 148; từ số 89 đến số 131)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 12 Lê Lợi (từ số 133 đến số 139; từ số 152 đến số 158)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Đường Lê Hồng Phong (từ số nhà 01 đến số nhà 41 tập thể tỉnh đội A)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Đường Lê Hồng Phong (từ số nhà 43 đến số nhà 135, ngõ 1, ngõ 3)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 4 Bà Triệu (từ số nhà 01 đến ngã tư SVĐ Hà Đông)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 10 Bà Triệu (Đường Bà Triệu từ số nhà 30 đến hết khu TT Hưu trí ) __phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 10 Bà Triệu (ngõ 2, ngõ 4, ngõ 6, ngõ 8, ngõ 10 Bà Triệu (TT Hà Trì, TT truyền hình)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 11 Bà Triệu (TT Bà Triệu, SVĐ Hà Đông)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 8 Lê Lai (từ số 24 đến số 88)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 9 Lê Lai (từ số 02 đến số 20)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 14 Lê Lai (từ số 92 đến số 172)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 3 Hoàng Hoa Thám__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 4 Trưng Trắc__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 4 Phan Bội Châu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 4 Trần Hưng Đạo__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 4 Đinh Tiên Hoàng__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 6 Hoàng Diệu__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 7 Phố Lương Văn Can __phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 11 Nguyễn Huệ (TT chuyên Nguyễn Huệ)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 12 Lê Quý Đôn__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 13 (gồm khu TT 3 tầng)__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tập thể cảnh sát biển__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Tổ dân phố 3 Trưng Nhị__phường Nguyễn Trãi__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Huỳnh Thúc Kháng__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Ngô Gia Khảm__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Phan Chu Trinh__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Phan Đình Phùng__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Phan Huy Chú__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Tây Sơn__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Trương Công Định__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3
  -Phố Trần Văn Chuông__phường Yết Kiêu__quận Hà Đông__DT1__DT3

Điều kiện tuyển sinh:
 • - Phường Nguyễn Trãi (ĐT1, ĐT3) - Phường Yết Kiêu (ĐT1, ĐT3) thuộc phố: Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Gia Khảm, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Phan Huy Chú, Tây Sơn, Trần Văn Chuông, Trương Công Định

Tác giả bài viết: trường THCS Nguyễn Trãi

Nguồn tin: tsdaucap.hanoi.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

36/2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

1/9/2021

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG, NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

130A

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

1/9/2021

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 03/11/2021

số 995 PGDĐT

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 30/09/2021

130/KH-BCĐ

Kế hoạch 130/KH-BCĐ v/v tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/06/2017

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay19
 • Tháng hiện tại28,185
 • Tổng lượt truy cập2,316,182

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

quan uy ha dong

flash violet

violympiclogo

ts

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây